Milí sportovci,

dovolujeme si vám zpřesnit informace k možnosti čerpání finanční podpory v rámci programu Duální kariéry pro rok 2017, který byl představen na listopadovém Fóru Duální kariéry. Podmínky programu nyní získávají finální podobu a čekají na schválení MŠMT ČR. Můžeme tedy očekávat, že žádosti do programu se začnou přijímat na jaře roku 2017.
Podrobnosti

Týden Duální kariéry DUBEN 2016

Ve dnech 18.-21.dubna se uskutečnil již druhý Týden Duální kariéry – cyklus workshopů z různých oborů, který slouží profesionálním sportovcům, blížícím se konci kariéry, jako opěrný bod při hledání dalšího pracovního a životního uplatnění.


Shrnutí & fotogalerie

Týden Duální kariéry ŘÍJEN 2015

Ve dnech 19. – 22. října se konal Týden Duální kariéry pro vrcholové sportovce z České republiky. Jednalo se o první vzdělávací setkání v rámci tohoto projektu, který je součástí programu Duální kariéra pod hlavičkou Českého olympijského výboru. Týden Duální kariéry slouží jako opěrný bod pro závodníky, kteří se blíží ke konci sportovní kariéry, nebo ji v nedávné době ukončili a přemýšlejí, jak se v životě dále uplatní.

Shrnutí & fotogalerie

Chceme vrcholovým sportovcům zajistit plynulý přechod ze sportovní kariéry do běžného života.

Zapojení sportovci

  • Nikola Sudová

    akrobatické lyžování

  • Miroslava Knapková

    veslování

  • Petr Koukal

    badminton

O programu

Program Dual Career zastřešuje spolupráci Českého olympijského výboru, státních institucí, komerčních společností, sportovních svazů, veřejných a soukromých vysokých škol a v hlavní řadě vrcholových sportovců, kteří reprezentovali nebo reprezentují Českou republiku. Pro rok 2015/16 je do projektu zapojena skupina 20 sportovců, kteří byli nominováni sportovními svazy, nebo absolvovali pilotní program. Těmto sportovcům je nabízena asistovaná cesta rozvoje (viz diagram).

Na co je program zaměřen?

Program je zaměřen na zajištění plynulého přechodu sportovců ze sportovní kariéry do běžného života. Základním principem musí být možnost bezproblémově kombinovat sportovní činnost na vrcholové úrovni (časově velmi náročné) a paralelní vzdělávání či další aktivity.

Asistovaná cesta rozvoje

Komu je program určen?

Program je zaměřen na vrcholové sportovce, kteří reprezentovali ČR na mezinárodní scéně. Největší podpora bude náležet medailistům z velkých akcí jako OH, MS nebo ME.

Kdo program připravuje?

Na přípravě se podílejí Český olympijský výbor, státní instituce, komerční společnosti, veřejné a soukromé vysoké školy a především čeští vrcholoví sportovci.

Čím chtěli být sportovci?