Žádejte o finanční příspěvek nebo poradenské testovací balíčky služeb

Český olympijský výbor nabízí v rámci Duální kariéry nejen program finanční podpory vzdělávacích a rozvojových aktivit pro úspěšné sportovce, ale také poradenské testovací balíčky služeb. Program finanční podpory je zaměřen na vrcholové sportovce, kteří reprezentovali na mezinárodní scéně, a největší podpora bude náležet medailistům z velkých sportovních akcí. Poradenské testovací balíčky jsou tři a zajišťují je profesionální firmy.

Kurzy LL.M. na PF UK se zaměřením na Sportovní právo

Podrobnosti

Přihlášení

Registrace

O programu

Program Dual Career zastřešuje spolupráci Českého olympijského výboru, státních institucí, komerčních společností, sportovních svazů, veřejných a soukromých vysokých škol a v hlavní řadě vrcholových sportovců, kteří reprezentovali nebo reprezentují Českou republiku. Pro rok 2015/16 je do projektu zapojena skupina 20 sportovců, kteří byli nominováni sportovními svazy, nebo absolvovali pilotní program. Těmto sportovcům je nabízena asistovaná cesta rozvoje (viz diagram).

Na co je program zaměřen?

Program je zaměřen na zajištění plynulého přechodu sportovců ze sportovní kariéry do běžného života. Základním principem musí být možnost bezproblémově kombinovat sportovní činnost na vrcholové úrovni (časově velmi náročné) a paralelní vzdělávání či další aktivity.

Čím chtěli být sportovci?

Zapojení sportovci

 • Simona Baumrtová

  plavání

 • Miroslava Knapková

  veslování

 • Vítězslav Gebas

  vodní slalom

 • Jiří Ježek

  cyklistika

 • Barbora Procházková

  atletika

 • Jakub Vadlejch

  atletika

Sportovní diplomacie

Nový vzdělávací program, který je součástí projektu Duální kariéra a je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice.

Na co je program zaměřen?

Cílem je formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k rozvoji své vlastní organizace a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních struktur.