Duální kariéra 2017 získává finální podobu

Milí sportovci,

dovolujeme si vám zpřesnit informace k možnosti čerpání finanční podpory v rámci programu Duální kariéry pro rok 2017, který byl představen na listopadovém Fóru Duální kariéry. Podmínky programu nyní získávají finální podobu a čekají na schválení MŠMT ČR. Můžeme tedy očekávat, že žádosti do programu se začnou přijímat na jaře roku 2017.

O co tedy budete moci žádat?

V programu můžete získat podporu na rozvojové aktivity spojené s vyšší uplatnitelností na trhu práce, jinými slovy můžete získat podporu na zvýšení vaší kvalifikace, ať už formou dalšího studia na VŠ nebo absolvováním různých kurzů. Výše podpory se bude odvíjet od vašich dosažených sportovních výsledků a vaší motivace k dosažení dlouhodobých rozvojových cílů.

Pro koho je podpora určena?

Všichni žadatelé musí splnit těchto pět podmínek:

 • > v posledních 5 letech se věnovali nebo stále věnují na vrcholové úrovni sportu (olympijské sporty, uznané neolympijské sporty, paralympijské sporty)

 • > jsou (nebo byli) členem sportovního svazu

 • > dosáhli alespoň 18 let k datu podání žádosti

 • > jsou občany ČR

 • > jsou trestně bezúhonní

Sportovec bude na základě svých sportovních výsledků zařazen do jedné z následujících výkonnostních kategorií:

 • >>> Vrcholový sportovec, tj. sportovec, který se na vrcholové úrovni věnuje sportu, tj. postupuje profesionální sportovní přípravu, sport je jeho prioritou a účastní se minimálně vrcholných národních soutěží

 • >>> Reprezentant, tj. sportovec, který byl oficiálně jmenovaný sportovním svazem na oficiální sportovní akci celosvětové úrovně (OH, MS, ME, SP)

 • >>> Medailista, tj. sportovec, který získal medaili na oficiálně organizovaných sportovních soutěžích mezinárodní úrovně (OH, MS, ME)

Jaké aktivity Duální kariéra podpoří?

Sportovec může získat podporu na následující rozvojové aktivity (všechny aktivity musejí mít vliv na vyšší uplatnitelnost sportovce na trhu práce a musejí se vztahovat k roku 2017, případně s přesahem do roku 2018):

 • > Studium na VŠ, odborné a rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy, u vzdělávací instituce s příslušnou akreditací či u odborně způsobilého poskytovatele

 • > Odborné stáže ve firmách

 • > Osobnostní poradenství, osobnostní diagnostika, koučink vztahující se k vyšší uplatnitelnosti sportovce na trhu práce

Při hodnocení žádosti bude kladen důraz jednak na zvolenou kariérní dráhu a návaznost vybraných rozvojových aktivit, jednak budou zohledněny dosažené sportovní výsledky.

Jak budete moci o podporu zažádat?

Na těchto stránkách bude zveřejněn elektronický dotazník, kterým lze o podporu požádat, a také pravidla pro podání a hodnocení žádostí. O zahájení možnosti o podporu požádat bude informováni e-mailem nebo článkem na této stránce.