Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Fakulta tělesné kultury je součástí svazku Univerzity Palackého od roku 1991. Je předním vědeckým pracovištěm v České republice, které se zaměřuje na pohyb člověka a zdravý životní styl. Fakulta nabízí deset studijních oborů. V bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě, lze volit z oborů Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie, Tělesná výchova a sport. Nabídku kombinované formy studia doplňují obory Trenérství a sport a Trenérství a management sportu. Mezi velmi žádané prezenční studium patří obor Fyzioterapie, v bakalářské i navazující magisterské formě. Fakulta realizuje také doktorský studijní program Kinantropologie. Fakulta tělesné kultury zajišťuje různé formy celoživotního vzdělávání, zejména trenérská studia a licenční kurzy. Na poli vědeckém i v oblasti výměny studentů probíhá spolupráce se zahraničními partnery. Oblíbené u studentů jsou zahraniční studijní pobyty (Erasmus+, Japonsko, Čína, Kanada) nebo sportovní kurzy. Zdejší odborníci se zabývají životním stylem dětí v ČR v rámci mezinárodní studie HBSC nebo vlivem zastavěného prostředí na pohybovou aktivitu v projektu IPEN Adolescent.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je připravena řešit individuální studijní plány dle potřeb sportovců.