Žádejte o finanční příspěvek, ale také o poradenské testovací balíčky služeb v rámci Duální kariéry.

Český olympijský výbor spouští v rámci Duální kariéry nejen program finanční podpory vzdělávacích a rozvojových aktivit pro úspěšné sportovce, ale také poradenské testovací balíčky služeb. Program finanční podpory je zaměřen na vrcholové sportovce, kteří reprezentovali na mezinárodní scéně a největší podpora bude náležet medailistům z velkých akcí typu olympijských her, mistrovství světa či Evropy. Poradenské testovací balíčky jsou tři a zajišťují je profesionální firmy.

Sportovci mají možnost požádat o finanční podporu, která jim pomůže v rozvoji po sportovní kariéře. „Sportovcům po skončení sportovní kariéry chybí praxe a jsou ve vyšším věku na začátku nové etapy svého života. Oproti svým vrstevníkům jsou znevýhodnění při vstupu do pracovního procesu, což je důvod, proč jim chceme pomoci,“ řekla manažerka projektu Kateřina Neumannová, olympijská vítězka z Turína v běhu na lyžích.

Program má pomoci sportovcům ve vzdělávání pomocí studia na školách, krátkodobých či dlouhodobých kurzů, poskytne jim odborné poradenství a pomoc při zapojení do pracovního procesu například při stážích u vybraných firem či společností.

Testovací balíčky jsou tři a výstupem pro sportovce bude zpráva, kterou sportovec získá při osobním pohovoru s odborným psychologem a které by ho mohla nasměrovat v jeho profesní orientaci.

1. SEBEPOZNÁNÍ

– Určení silných a slabých stránek, motivátorů a limitů s ohledem na trh práce.

2. PROFESNÍ ORIENTACE

– Určení silných stránek a slabých stránek ve vztahu ke zvolené profesi či pozici, příprava na výběrový pohovor, zvýšení pocitu jistotu při interview.

3. PŘÍPRAVA NA VSTUP NA TRH PRÁCE

– Příprava na nejúspěšnější pracovní pohovor, vypilování CV a motivačního dopisu, vytvoření linked-in profilu, práce se sociálními sítěmi.

Na přípravě programu Duální kariéry se podílejí Český olympijský výbor, státní instituce, komerční společnosti, veřejné a soukromé vysoké školy a především čeští sportovci. V posledních třech letech se do projektu aktivně zapojili například krasobruslař Tomáš Verner, vodní slalomáři Štěpánka Hilgertová a Vavřinec Hradilek či olympijská vítězka ve veslování Mirka Topinková - Knapková.

Více informací: