Registrace

Pole označená (*) jsou povinná.


A. IDENTIFIKACE SPORTOVCE-ŽADATELE
Kontaktní údaje trvalého pobytu
B. SPORTOVNÍ HISTORIE
Sportovní svaz
Sportovní kariéra

UVEĎTE NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY: Upřednostněte medailová umístění na OH, MS, ME, SP či dalších mezinárodních akcích, MČR, případně další výsledky

1)

2)

3)

4)

5)


Uveďte významné aktivity (max 3) spojené s propagací ČR či sportu prostřednictvím sportovní kariéry: řády, vyznamenání, umístění v anketách, charitativní činnost, záštity, podpora dětí a mládeže, propagace v mediích apod.

1)

2)

3)


Kdy jste ukončil/a profesionální kariéru?

Ve kterém roce jste naposledy splnil/a podmínky pro zařazení alespoň do kategorie Vrcholový sportovec? Vrcholový sportovec je sportovec, který se na vrcholové úrovni věnuje sportu, tj. podstupuje profesionální sportovní přípravu, sport je jeho prioritou a účastní se minimálně vrcholných národních soutěží.)

300
D. STUDIJNÍ HISTORIE
500
E. PRACOVNÍ HISTORIE

Uveďte vaše pracovní zkušenosti. (maximální počet: 3)


1)

100
2)

100
3)

100
G. Čestné prohlášení a potvrzení souhlasu s podmínkami programu

Jako zájemce o příspěvek z programu Duální kariéra čestně prohlašuji, že:

1. Jsem bezúhonný. V minulosti jsem nebyl odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu a v současné době proti mně není vedeno žádné trestní řízení.

2. Souhlasím s podmínkami programu Duální kariéra, tak jak jsou uvedeny ve znění Pravidel pro čerpání finančních příspěvků z programu Duální kariéra, který je přístupný na www.olympic.cz, a zároveň respektuji, že příspěvek z programu Duální kariéry není nárokový.

3. Uvedené informace jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené informace pravdivé nebyly, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

4. Doložené kopie jednotlivých dokumentů jsou shodné s originálem.

5. Originály dokumentů, které jsou uvedené v přílohách tohoto formuláře a nejsou veřejně dostupné, jsou v mém vlastnictví a jsou přístupné pro účely kontroly ze strany ČOV nebo jiných kontrolních orgánů pro dobu 3 let.

6. K dnešnímu dni jsem státním občanem České republiky.

Beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů a uděluji svolení k pořízení a použití podobizny nebo audio/video záznamu v rámci programu Duální kariéra dle dokumentu dostupného zde.

Kliknutím na tlačítko „odeslat“ čestně prohlašuji a souhlasím s výše uvedeným.