Registrace

Pole označená (*) jsou povinná.


A. IDENTIFIKACE SPORTOVCE-ŽADATELE
Kontaktní údaje
B. SPORTOVNÍ HISTORIE
Sportovní svaz
Sportovní kariéra

Uveďte až 5 nejlepších výsledků za sportovní kariéru *:
1)

2)

3)

4)

5)


Uveďte významné aktivity (max 3) spojené s propagací ČR či sportu prostřednictvím sportovní kariéry: řády, vyznamenání, umístění v anketách, charitativní činnost, záštity, podpora dětí a mládeže, propagace v mediích apod.

1)

2)

3)


Kdy jste ukončil/a profesionální kariéru?

Ve kterém roce jste naposledy splnil/a podmínky pro zařazení alespoň do kategorie Vrcholový sportovec? Vrcholový sportovec je sportovec, který se na vrcholové úrovni věnuje sportu, tj. podstupuje profesionální sportovní přípravu, sport je jeho prioritou a účastní se minimálně vrcholných národních soutěží.)

300
D. STUDIJNÍ HISTORIE
500
E. PRACOVNÍ HISTORIE

Uveďte vaše pracovní zkušenosti. (maximální počet: 3)


1)

100
2)

100
3)

100
G. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Jako zájemce o příspěvek z programu Duální kariéra čestně prohlašuji, že:

1. V minulosti jsem nebyl souzen za trestný čin a v současné době proti mně není vedeno žádné trestní stíhání.

2. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté v rámci Žádosti o příspěvek na aktivity profesního rozvoje z programu Duální kariéra, byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních pracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám, za účelem výše zhodnocení mé Žádosti. Souhlasím s tím, aby Český Olympijský výbor zpracovával mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu nutnou pro řízení programu ze strany MŠMT ČR.

3. Uvedené informace jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené informace pravdivé nebyly, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

4. Doložené kopie jednotlivých dokumentů jsou shodné s originálem.

5. Originály dokumentů, které jsou uvedené v přílohách tohoto formuláře, jsou v mém vlastnictví a jsou přístupné pro účely kontroly ze strany ČOV nebo jiných kontrolních orgánů pro dobu 3 let.