Vysoká škola ekonomie a managementu

Vysoká škola ekonomie a managementu o.p.s.
Nárožní 2600/9A, 158 00 Praha 5

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) je poskytováno olympijské stipendium (OS) jako součást sociálního programu ČOV (poskytování Stipendia VŠEM), kdy podmínky pro udělení stipendia VŠEM upravují Vnitřní předpisy VŠEM a smlouva s ČOV.

Olympijské stipendium je určeno pro aktivní/bývalé sportovce, trenéry a metodické pracovníky s možností individuálního studijního a zkouškového plánu, kdy je velmi obtížné přizpůsobit podmínky studia tak, aby vrcholový sportovec (trenér, metodický pracovník) splnil požadované studijní povinnosti v rámci svých časových možností.

Olympijské stipendium umožňuje bezplatné individuální studium na VŠEM, a to s ohledem na časové možnosti vrcholového sportovce v rámci formy individuálního studijního plánu.