Kontakt

Český olympijský výbor,
Česká olympijská a.s.,
Benešovská 6,
101 00 Praha 10

Řídící orgán programu: KOMISE DUÁLNÍ KARIÉRY

Členové

Kateřina Neumannová předseda komise DK, manažerka programu
Martin Doktor člen - ČOV
Alena Kindová člen - ČOV, odborná garantka programu

Jiří Kynos

člen - ČOV

Ondřej Špaček člen - odborný garant programu
Jiří Beran člen - RSC MV
Vratislav Odvárko člen - RSC MO
Jaroslav Pollert člen - VV ČOV
Nikol Kučerová člen - sportovecAdministrátor programu Duální kariéra: Martina Voříšková, mail: voriskova@olympic.cz.


Kontaktní osoba programu Sportovní diplomacie: Veronika Zemanová, mail: zemanova@olympic.cz.