Kolik mohu dostat?

Příspěvek není nárokový. Nejvyšší možné částky, které lze získat, vycházejí z následující tabulky. O konečné částce vždy rozhoduje Komise Duální kariéry na základě vyhodnocení konkrétní žádosti sportovce a rozpočtu pro daný rok a kolo hodnocení.

Minimální spoluúčast sportovce je 10 % z ceny aktivity, minimálně však 1000 Kč.


Orientační tabulky pro stanovení výše příspěvkuOLYMPIJSKÉ SPORTY

VÝKONNOSTNÍ ÚROVEŇ >>>

<<< MAX. VÝŠE PŘÍSPĚVKU

MEDAILISTA OH

MEDAILISTA MS/ME

REPREZENTANT

VRCHOLOVÝ SPORTOVEC

Limit úhrady nákladů na jednu aktivitu (do výše určené v %)

90 %

80 %

70 %

50 %

Minimální spoluúčast

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

Limit maximální kumulace podpory za rok

50 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

10 000 Kč

- z toho (roční limity dle typu aktivity)

- Kurzy jazykové, sportovně-vzdělávací, stáže a ostatní

15 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

- Kurzy tréninkové (zakončené licencí)

25 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

7 500 Kč

- Školné na VŠ (případně SŠ)

40 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

10 000 KčUznané NEOLYMPIJSKÉ sporty a PARALYMPIJSKÉ sporty

VÝKONNOSTNÍ ÚROVEŇ >>>

<<< MAX. VÝŠE PŘÍSPĚVKU

MEDAILISTA OH

MEDAILISTA MS/ME

REPREZENTANT

VRCHOLOVÝ SPORTOVEC

Limit úhrady nákladů na jednu aktivitu (do výše určené v %)

90 %

80 %

70 %

50 %

Minimální spoluúčast

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

Limit maximální kumulace podpory za rok

25 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

5 000 Kč

z toho (roční limity dle typu aktivity)

Kurzy jazykové, sportovně-vzdělávací, stáže a ostatní

7 500 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

2 500 Kč

Kurzy tréninkové (zakončené licencí)

12 500 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

3 750 Kč

Školné na VŠ (případně SŠ)

20 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

5 000 KčRedukční koeficient pro alokaci (pro olympijské i uznané sporty)

VÝKONNOSTNÍ ÚROVEŇ >>>

<<< MAX. VÝŠE PŘÍSPĚVKU

MEDAILISTA OH

MEDAILISTA MS/ME

REPREZENTANT

VRCHOLOVÝ SPORTOVEC

Redukční koeficient pro danou alokaci

x %

x %

x %

x %

Pokud celková požadovaná výše příspěvků bude vyšší než finanční alokace na dané kolo hodnocení, může být konečný příspěvek na aktivitu procentuálně snížen.