Jak to funguje v zahraničí?

ČESKO

(průměrně 2 mil. obyvatel na 1 olympijskou medaili z OH (1896 – 2016))

NĚMECKO

(průměrně 3 mil. obyvatel na 1 olympijskou medaili z OH (1896 – 2016))

Program duální kariéry pro vrcholové sportovce, realizovaný německým olympijským výborem podporuje:

- přípravu na budoucí povolání
- spolupráci s elitními školami (koordinace špičkových výkonů ve škole i ve sportu)
- sportovce při vstupu na trh práce

Další iniciativy a nadace podporující úspěšné sportovce při přípravě na budoucí povolání otevírající sportovcům přístup k řadě rozvojových aktivit a služeb, jako jsou např. individuální studijní plány, doučováni/konzultace, stipendia na VŠ aj.

FINSKO

(průměrně 0,6 mil. obyvatel na 1 olympijskou medaili z OH (1896 – 2016))

Program finského olympijského výboru Athletes’ Career Program, poskytuje sportovcům a trenérům individuální pomoc a přípravu na vstup na trh práce po ukončení sportovní kariery. V současnosti je do tohoto programu zařazeno téměř 200 sportovců a trenérů.

Systém elitních středních sportovních škol, který umožňuje kombinovat sportovní přípravu a středoškolské vzdělávání.

Více než 3/4 všech sportovců-středoškoláků má zájem pokračovat ve studiu i na vysoké škole a téměř 60 % finských reprezentačních sportovců studuje.

SRBSKO

(průměrně 3,6 mil. obyvatel na 1 olympijskou medaili z OH (1896 – 2016))

Program Careers After Sports srbského olympijského výboru poskytuje sportovcům pomoc s hledáním uplatnění na trhu práce po ukončení jejich sportovní kariery. Současně jim pomáhá zprostředkovávat kontakt se zaměstnavateli.

Srbské Ministerstvo mládeže a sportu poskytuje vrcholovým sportovcům finanční podporu dle jejich dosažených výsledků od 250 EUR/měsíc až 700 EUR/měsíc.

Některé soukromé univerzity nabízejí flexibilní studijní programy pro vrcholové sportovce a některé sportovní federace individuálně podporují vybrané sportovce v jejich studiu.

BELGIE

(průměrně 3,4 mil. obyvatel na 1 olympijskou medaili z OH (1896 – 2016))

V rámci programu belgického olympijské výboru Athlete Career Programme je belgickým olympionikům a paralympionikům poskytována komplexní podpora v oblasti kariérního rozvoje.

Program STEP poskytuje sportovcům workshopy a kurzy různého zaměření.