Na co mohu žádat?

Z programu lze získat finanční příspěvek na:

1) Studium, odborné a rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy u vzdělávacího programu s příslušnou akreditací, který je zakončen získáním diplomu, certifikátu, oprávnění apod.

>>> Podpořit lze i kurzy a školení u odborně způsobilého poskytovatele bez akreditace.
>>> Studium v zahraničí je možné podpořit pouze ve výjimečných případech a pouze pokud není porovnatelné školení dostupné v ČR.

2) Stáže ve firmách (náklady zaměstnavatele na pracovníka, ne jako odměna za odvedenou práci zaměstnance!), stáž musí trvat alespoň 200 pracovních hodin a musí proběhnout v organizaci s minimálně 50 zaměstnanci. V případě nesplnění těchto požadavků je nutné řádně zdůvodnit vazbu odborné stáže na vyšší uplatnitelnost žadatele na trhu práce.

3) Osobnostní poradenství, osobnostní diagnostika vztahující se k vyšší uplatnitelnosti sportovce na trhu práce.


V rámci programu lze také čerpat připravené poradenské balíčky služeb určených k podpoře při vstupu na trh práce. Můžeš si vybírat z těchto balíčků:

SEBEPOZNÁNÍ

– Určení silných a slabých stránek, motivátorů a limitů s ohledem na trh práce.

PROFESNÍ ORIENTACE

– Určení silných stránek a slabých stránek ve vztahu ke zvolené profesi či pozici, příprava na výběrový pohovor, zvýšení pocitu jistotu při interview.

PŘÍPRAVA NA VSTUP NA TRH PRÁCE

– Příprava na nejúspěšnější pracovní pohovor, vypilování CV a motivačního dopisu, vytvoření linked-in profilu, práce se sociálními sítěmi.