O programu

Věříme si - špičkový výkon ve sportu i v životě.“


Český olympijský výbor nově nabízí vrcholovým sportovcům podporu v podobě finanční příspěvku na rozvojové aktivity zvyšující uplatnitelnost sportovců na trhu práce.

Cílem programu je podpořit úspěšné sportovce, kteří svým jménem podporují Českou republiku a sport, při vstupu na trh práce a zvýšit tak jejich šance k nalezení vhodné pracovní kariéry.