Poradenství

Jak založit firmu? Jak správně vytvořit a zpracovat daňové přiznání? Jak správně účtovat?

Poradenství je odvislé od potřeb sportovců a jeho cílem je jim během i po skončení jejich sportovní kariéry poskytnou komplexní informace a rozšířit jejich znalosti o podnikatelském a pracovním prostředí mimo oblast sportu. Poradenství bude směřovat k tomu, aby sportovci byli schopni sami najít odpovídající uplatnění na trhu práce, se kterým budou spokojeni. Bude jim nabídnuta možnost absolvovat personální diagnostiku, jejíž vyhodnocení a výsledky jim pomohou ve volbě zaměstnání a činností pro ně vhodné.

V rámci spolupráce aktuálně nabízíme:

Allianz - poradenství (kariérní, informace o situaci na trhu práce, pracovně-právní záležitosti, finanční gramotnost, přípravu na pohovory), coachování.