Pro koho?

Program je určen pro sportovce, kteří splňují všechny uvedené podmínky:

Sportovec se v podporovaném sportu (OH a sporty schválené MOV a IPC) v kategorii „dospělí“ pohybuje, nebo se v posledních 5 letech pohyboval, na vrcholové sportovní úrovni.

Sportovec je členem sportovního svazu sportu, v rámci kterého žádá o příspěvek.

Sportovec dosáhl alespoň 18 let k datu podání Žádosti o aktivitu.

Sportovec je občanem ČR.

Sportovec je trestně bezúhonný.


Vrcholová sportovní úroveň znamená, že sportovec spadá do jedné z následujících kategorií:

MEDAILISTA OH - medaile z olympijských her.

MEDAILISTA MS/ME - medaile z oficiálně organizovaných sportovních soutěžích mezinárodní úrovně (mistrovství světa, mistrovství Evropy).

REPREZENTANT - nominace sportovním svazem na oficiální sportovní akci celosvětové úrovně (olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, závody světového poháru).

- VRCHOLOVÝ SPORTOVEC - vrcholová úroveň sportu, tj. profesionální sportovní příprava, sport jako životní priorita a účast minimálně na vrcholných národních soutěžích.