Seminární práce 2018/2019

Seminární práce účastníků vzdělávacího programu Sportovní diplomacie v zahajovacím ročníku 2018/2019

Tesárek Jakub, Český svaz plaveckých sportů

VÝVOJ ČESKÝCH REKORDŮ V PLAVÁNÍ V OBDOBÍ OD ROKU 2000 DO ROKU 2019 A JEJICH POROVNÁNÍ S VÝVOJEM SVĚTOVÝCH REKORDŮ BAZÉNOVÉHO PLAVÁNÍ VE STEJNÉM ČASOVÉM ÚSEKU


Prokopová Jiřina, Šachový svaz ČR

Podvádění v šachu


Křížová Klára, Svaz lyžařů ČR

Působení nestabilního sportovního a finančního zázemí na sportovce v individuálním sportu


Rudová Lenka, Český atletický svaz

Vzdělávání v oblasti anti-dopingu


Ondrůj Petr, Český tenisový svaz

Systém vzdělávání tenisových trenérů v České republice a jeho komparace se Švýcarskem


Juříčková Petra, Česká gymnastická federace

Rozvoj skoků na trampolíně po zařazení na OH: Best practice z Velké Británie


Mácová Veronika, Český svaz tělesně postižených sportovců z.s.

Komparace struktur Českého paralympijského výboru a struktur Mezinárodního paralympijského výboru


Voda Tomáš, Český korfbalový svaz

FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍHO PROJEKTU V RÁMCI SPOLUPRÁCE ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY (V4)


Barlok Zdeněk, Český svaz zrakově postižených sportovců

IBSA World Games 2023 in Prague Financial Analysis and Aspects


Brabec Václav, Český svaz jachtingu

Právní úprava zapsaných spolků a efektivita řízení


Ježek Jiří, Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.

ANALÝZA SOUČASNÉ STRUKTURY PARALYMPIJSKÉHO SPORTU V ČR A NÁVRH JEJÍ MODERNIZACE


Morysková Barbora, Svaz lyžařů ČR

Organizace, zabezpečení a rozvoj freestyle snowboardingu pro dětské a mládežnické kategorie


Benko Tomáš, Slovenský atletický zväz

Analýza a finančné zhodnotenie medializácie atletického mítinguP-T-S 2017 a atletického mítingu P-T-S 2018


Kršňáková Lucia, Slovenský zväz moderného päťboja

Propagácia a marketing malých športových odvetví pozitívne ovplyvňujúcich osobnosť športovca


Longová Alexandra, Slovenský lukostrelecký zväz

Manažment a marketing lukostreleckého klubu


Michalková Anna, JAMES

Financing Sport Climbing development in Slovakia using Visegrad Fund and Erasmus+ Sport


Kosová Diana, Slovenský zväz ľadového hokeja

MOTIVAČNÝ SYSTÉM FINANCOVANIA KLUBOV AKO NÁSTROJ PRE DLHODOBÝA UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ – JEHO PRÍPRAVA, ZAVÁDZANIE DO PRAXE AUDRŽATEĽNOSŤ


Kučerová Nikol, Svaz lyžařů ČR

Zneužívání sportu a olympijské myšlenky


Burgrová Ilona, Česká basketbaloá federace

Jak navýšit počet žen v řídících pozicích v basketbalových strukturách se zaměřením na zapojení bývalých hráček