Seminární práce 2018/2019

Seminární práce účastníků vzdělávacího programu Sportovní diplomacie v zahajovacím ročníku 2018/2019

Tesárek Jakub, Český svaz plaveckých sportů

VÝVOJ ČESKÝCH REKORDŮ V PLAVÁNÍ V OBDOBÍ OD ROKU 2000 DO ROKU 2019 A JEJICH POROVNÁNÍ S VÝVOJEM SVĚTOVÝCH REKORDŮ BAZÉNOVÉHO PLAVÁNÍ VE STEJNÉM ČASOVÉM ÚSEKU


Prokopová Jiřina, Šachový svaz ČR

Podvádění v šachu


Křížová Klára, Svaz lyžařů ČR

Působení nestabilního sportovního a finančního zázemí na sportovce v individuálním sportu


Rudová Lenka, Český atletický svaz

Vzdělávání v oblasti anti-dopingu


Ondrůj Petr, Český tenisový svaz

Systém vzdělávání tenisových trenérů v České republice a jeho komparace se Švýcarskem


Juříčková Petra, Česká gymnastická federace

Rozvoj skoků na trampolíně po zařazení na OH: Best practice z Velké Británie


Mácová Veronika, Český svaz tělesně postižených sportovců z.s.

Komparace struktur Českého paralympijského výboru a struktur Mezinárodního paralympijského výboru


Voda Tomáš, Český korfbalový svaz

FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍHO PROJEKTU V RÁMCI SPOLUPRÁCE ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY (V4)


Brabec Václav, Český svaz jachtingu

Právní úprava zapsaných spolků a efektivita řízení


Ježek Jiří, Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.

ANALÝZA SOUČASNÉ STRUKTURY PARALYMPIJSKÉHO SPORTU V ČR A NÁVRH JEJÍ MODERNIZACE


Morysková Barbora, Svaz lyžařů ČR

Organizace, zabezpečení a rozvoj freestyle snowboardingu pro dětské a mládežnické kategorie


Benko Tomáš, Slovenský atletický zväz

Analýza a finančné zhodnotenie medializácie atletického mítinguP-T-S 2017 a atletického mítingu P-T-S 2018


Kršňáková Lucia, Slovenský zväz moderného päťboja

Propagácia a marketing malých športových odvetví pozitívne ovplyvňujúcich osobnosť športovca


Longová Alexandra, Slovenský lukostrelecký zväz

Manažment a marketing lukostreleckého klubu


Michalková Anna, JAMES

Financing Sport Climbing development in Slovakia using Visegrad Fund and Erasmus+ Sport


Kosová Diana, Slovenský zväz ľadového hokeja

MOTIVAČNÝ SYSTÉM FINANCOVANIA KLUBOV AKO NÁSTROJ PRE DLHODOBÝA UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ – JEHO PRÍPRAVA, ZAVÁDZANIE DO PRAXE AUDRŽATEĽNOSŤ


Kučerová Nikol, Svaz lyžařů ČR

Zneužívání sportu a olympijské myšlenky


Burgrová Ilona, Česká basketbaloá federace

Jak navýšit počet žen v řídících pozicích v basketbalových strukturách se zaměřením na zapojení bývalých hráček